Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PRESBET" Zostało powołane do istnienia w roku 1963. Firma jest zlokalizowana w Warszawa-Białołęka przy Zakładzie Karnym i od początku swojego istnienia wypełnia funkcję Przywięziennego Zakładu Pracy, poprzez zatrudnianie i resocjalizację osób pozbawionych wolności. W okresie do końca lat 90-tych przedsiębiorstwo wytwarzało elementy żelbetowe dla budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Na przełomie lat 1998- 2003 firma przeszła istotną restrukturyzację swojej działalności zachowując jednakże główny kierunek swojej działalności czyli produkcja elementów żelbetowych dla budownictwa przemysłowego i drogowego. PPPU "Presbet" uczestniczył w wykonaniu modernizacji i budowy nowych wezłów drogowych takich jak: Trasa Siekierkowska, Marsa, Puławska, Droga E-7 Droga Expresowa S-3 Obwodnica Krakowa, Obwodnica Opola. Są to główniejsze inwestycje w jakich uczestniczyło przedsiębiorstwo. Naszymi głównymi partnerami są firmy: Freyssinet oraz Henpol.

    Przedsiębiorstwo nasze zamierza uczestniczyć w najbliższym czasie w realizacji dostaw swych produktów dla znaczących projektów inwestycyjnych na terenie Warszawy oraz całej Polski  np. Most Północny spinający dwie strony Warszawy, Stadion Narodowy, obwodnica Elbląga.Nasze wyroby cieszą się dużym uznaniem wykonawców generalnych w/w budów. Posiadamy wieloletnią tradycję w zakresie wykonawstwa prefabrykatów żelbetowych i betonowych. PPPU „ Presbet” znajduje się na 4-tym miejscu w rankingu przedsiębiorstw przywięziennych.